* Một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh *

  * Sách mới xuất bản *

  * Gương học tập và làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh *

  Học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh

  * Sách đã phát hành *

   
  * Các hoạt động *

  * Lựa chọn của tháng *

  • Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang; một con đường cứu nước độc đáo, giàu tính sáng tạo, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc.

   TS. Phạm Ngọc Trâm
   Nhà xuất bản Tổng hợp
   327 trang
   Tháng 09/2012

   Xem chi tiết
  • Nhiều tác giả
   Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
   368 trang
   Tháng 01/2017
  • Võ Nguyên Giáp
   Nhà xuất bản Trẻ
   393 trang
   Tháng 01/2017
  • Thanh Giang
   Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
   280 trang
   Tháng 01/2017
  • Đoàn Minh Tuấn
   Nhà xuất bản Trẻ
   169 trang
   Tháng 01/2017

  * Đọc nhiều nhất *