Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 04/07/2007 của Ban chỉ đạo cuộc vận động về phân công Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Căn cứ Quyết định số 375-QĐ/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Để công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động đạt yêu cầu và kết quả thiết thực, Ban Chỉ đạo thống nhất phân công các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo điểm và kiểm tra, đôn đốc đối với các đơn vị, địa phương như sau:

1. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, chỉ đạo chung và phụ trách quận 1.

2. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, phụ trách huyện Cần Giờ, Đảng ủy khối Ngân hàng, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Đảng ủy Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

3. Đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, phụ trách quận 6, Đảng ủy khối Dầu khí, Đảng ủy Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

4. Đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, phụ trách cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, quận 3, 4, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các trường Đại học - Cao đẳng - Trung học chuyên nghiệp, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin.

5. Đồng chí Dương Quan Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách quận 7, quận 12, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công nghiệp, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Thương mại, Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

6. Đồng chí Lê Hữu Đức, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, Đảng ủy khối cơ sở Tài nguyên - Môi trường, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng 4, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Đảng ủy Công ty vàng bạc đá quý.

7. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách khối Công an Thành phố, quận Bình Thạnh, Đảng ủy Sở Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy.

8. Đồng chí Phan Tấn Tài, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách khối Quân sự Thành phố, quận Tân Bình, quận Bình Tân.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách quận 2, quận Thủ Đức, Đảng ủy khối Bộ Giao thông - Vận tải, Đảng ủy khối Bộ Xây dựng, Đảng ủy khối Đảng - Đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Công ty Xuất - Nhập khẩu đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

10. Đồng chí Trần Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách khối Mặt trận các cấp Thành phố.

11. Đồng chí Nguyễn Thành Rum, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách công tác thông tin tuyên truyền cổ động, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thông tin, quận 8.

12. Đồng chí Huỳnh Công Minh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành giáo dục Thành phố.

13. Đồng chí Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách các tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố.

14. Đồng chí Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, phụ trách quận Tân Phú.

15. Định kỳ trong giao ban hàng tháng Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động ở các đơn vị, địa phương mình phụ trách; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình chung, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO

BÍ THƯ THÀNH ỦY/TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thanh Hải