Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Công văn số 175-CV/TU ngày 25/01/2007 của Thành ủy TPHCM về việc tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng và phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng và phát động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu :

1/ Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố tích cực, khẩn trương chuẩn bị chu đáo Lễ mít-tinh kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng và phát động cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' vào lúc 15 giờ 00 chiều thứ sáu 02/02/2007 (có truyền hình trực tiếp). Trong chương trình lễ có phát biểu hưởng ứng cuộc vận động của Liên đoàn Lao động thành phố và Thành Đoàn.

2/ Các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng và lễ phát động cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' tại địa phương, đơn vị mình ngay sau Lễ mít-tinh kỷ niệm và phát động của Thành phố (03/02/2007). Sau lễ phát động, các địa phương, đơn vị chọn triển khai cuộc vận động ở một số đảng bộ, chi bộ để làm điểm và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo khí thế ngay từ đầu cho cuộc vận động.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Đua