Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Công văn số 01-CV/CQTTBCĐ ngày 21/8/2007 của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về việc tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vừa qua, đã có nhiều cơ sở và một số quận, huyện, đoàn thể đã tiến hành hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện theo Kế hoạch số 07-KH/TTTT ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các cuộc hội thi đạt kết quả tốt, góp phần tuyên truyền giáo dục, thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', tuy vậy cũng còn có mặt hạn chế nhất định và còn nhiều cấp trên cơ sở chưa tổ chức hội thi.

Căn cứ Thông báo số 30-TB/BTGTW ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương Kết luận về một số đề nghị của các ngành, địa phương trong Hội nghị Thường trực các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; nhằm thống nhất cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng các cuộc hội thi, tiến tới Hội thi Thành phố; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động ''Học tập và hàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' hướng dẫn bổ sung một số điểm về hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh '' như sau :

1. Về hoạt động Hội thi cấp Thành phố :

- Sẽ đề xuất Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi cấp Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ hội thi quận, huyện, cấp trên cơ sở, ngành, đoàn thể Thành phố; thực hiện cuộc Hội thi cấp Thành phố; tổ chức việc tham dự Hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

- Hội thi cấp Thành phố sẽ có thêm nội dung thi kể chuyện về các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành, địa phương, đơn vị.

- Ban Chỉ đạo Hội thi Thành phố sẽ xây dựng 25 câu hỏi phụ và đáp án (gợi ý) cho Hội thi cấp Thành phố và gửi xuống các cấp để tham khảo.

- Đối tượng dự thi cấp Thành phố sẽ mở rộng thêm trên cơ sở có sự giới thiệu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

- Thời gian tổ chức Hội thi cấp Thành phố vào dịp kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2008).

2. Về tổ chức hội thi cấp quận, huyện, cấp trên cơ sở:

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp mình, có một số đồng chí của Ban Chỉ đạo tham gia; giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn hội thi ở cơ sở và đoàn thể, tổ chức việc tham gia dự thi cấp Thành phố.

- Hội thi cấp quận, huyện và cấp trên cơ sở có thể bổ sung thêm nội dung kể chuyện về các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần chính là kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, cần phân tích ý nghĩa, rút ra bài học, cảm xúc của bản thân và liên hệ thực tế, điển hình.

- Tùy theo điều kiện, có thể mở rộng đối tượng dự thi, nhất là đoàn viên thanh niên.

- Thời gian tổ chức hội thi cấp quận, huyện, cấp trên cơ sở có thể dàn ra, kết thúc vào tháng 02 năm 2008.

Đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp bổ sung nội dung trên vào kế hoạch thực hiện hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

 

T/M CQTT BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TU

(Đã ký)

Phan Xuân Biên